Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego

Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu zajmuje się opieką nad dziećmi do lat 3

Kierownik Anna Pietrzak