Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku  zajmuje się opieką nad dziećmi do lat 3

Dyrektor  Anna Pietrzak