Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego

Sprawozdania finansowe:

Wszystkie sprawozdania finansowe dostępne są w Zespole Opieki Finansowej w Czerku.